STEM Projesi

“PROMOTING STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATH) EDUCATION AMONG ECONOMICALLY DISADVANTAGED YOUTH ESPECIALLY GIRLS” PROJESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi STEM ile ilgili alan incelemesi ve elde edilen verilerden yola çıkarak; 2014 Nisan ayında dezavantajlı öğrenciler ve özellikle kızların STEM alanlarına ilgilerini artırmak için Promoting STEM (Science, Technology, Engineering and Math) Education Among Economically Disadvantaged Youth Especially Girls​ Projesine başlamış; proje, 2014 Ağustos ayında başvurusu kabul edilerek ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanmıştır. STEM projesinin bütçesi ABD Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Aydın Üniversitesinin katkılarıyla oluşturulmuştur. Proje Bütçesi 70.000 dolardır.

STEM (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik) alanlarında bir dizi inceleme, araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetini kapsayan bu projede öğrencilerin STEM eğitimi aracılığı ile bilimsel süreç becerilerinin, yaratıcılıklarının, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve STEM alanlarına yönelik tutumlarının pozitif hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin ikincil amaçları ise; dezavantajlı grupların ve özellikle kızların STEM’e olan ilgilerini arttırmak ve bu alanda meslek seçmelerine katkıda bulunmak, bilimi ve bilim insanını sevdirmek, toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak ve bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak olarak belirlenmiştir.

Projenin yürütücülüğünü ve Akademik Koordinatörlüğünü İAÜ STEM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, Bilimsel Danışmanlığını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Ertepınar, Fen ve Teknoloji Koordinatörlüğünü ise Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık’ın yaptığı proje 1 Ekim 2014–30 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Projenin 1. Fazında, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz; 2014 Aralık ayında ABD’de Washington DC, Philadelphia, New York, Baltimore ve Boston ve Virginia’da; üniversiteler, okullar, bilim müzeleri ve merkezleri ile STK’lar ile çeşitli toplantılar gerçekleştirmiş; dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi, Massachusetts Technology Institute (MIT), Columbia University Teachers College, Johns Hopkins University’de toplantılar yapıldı. Boston Museum of Science, New York Hall of Science, National Museum of Natural History, Maryland Science Center ve The Frankin Institute gibi ABD’nin ünlü Bilim Merkezleri ve Müzelerini ziyaret ederek STEM programlarını incelemiştir. ABD’nin önde gelen STEM okullarından Thomas Jefferson Science and Technology High School’da STEM programları ve bu programların uygulandığı laboratuvarlarda yapılan çalışmaları gözlemlemenin yanı sıra Smithsoninan Science Education Center gibi STK’ların eğitim programları ve politikaları hakkında bilgi almıştır. Yapılan toplantılarda; öğrenci ve öğretmenlere yönelik STEM programları olup olmadığı, nasıl bir STEM programı uygulandığı, uygulanan programlarda fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarının disiplinler arası mı yoksa ayrı ayrı mı uygulandığı, programları kimin hazırladığı ve nasıl hazırlandığı, öğretmenlere yönelik bir STEM programları olup olmadığı konuları görüşülmüştür. İncelemelerde elde edilen bilgiler ışığında öğretmenlere ve öğrencilere yönelik Türkiye’ye örnek olacak bir STEM programları hazırlama çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma yürütülmektedir.

Projenin 2. aşamasında 20 öğretmen 2015 Bahar döneminde İstanbul Aydın Üniversitesinde (İAÜ) STEM eğitimine alınmıştır. STEM alanında yetiştirilen bu öğretmenler okullarında öğrencilere disiplinler arası bir STEM eğitimi vermişlerdir. Projenin 3. aşamasında ise 2015 bahar döneminde 20 üstün yetenekli ve 20 normal yeteneğe sahip toplam 40 dezavantajlı yaşları 10-15 arasında değişen ve daha çok kızlardan oluşan çocuk İAÜ’de STEM eğitimine alınmış ve öğrencilerin STEM bilgileri, tutumları, problem çözme becerileri ve bilimsel süreç becerileri geliştirilmiştir. İlave olarak 40 öğrenciye daha bu eğitimler gerçekleştirilmiştir. Projenin son aşamasında ise hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin okullarında yaptıkları çalışmalar, katıldıkları bilimsel etkinlikler, proje yarışmaları takip edilmiştir. Öğrenci ve öğretmenlere uygulanan ön test ve son testler değerlendirilmiş ve yayına dönüştürülmüştür. STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve STEM Eğitimi Çalıştay Raporu bunlardan bazılarıdır.

STEM PROJESİ ABD ÇALIŞMA ZİYARETİNDE TOPLANTI YAPILAN KURULUŞLAR

KURULUŞ TÜRLERİ

1-Üniversiteler

2-STEM Okulları

3-Bilim Merkezleri

4-Bilim Müzeleri

5-STEM STK’ları



ŞEHİRLER

1-Boston and Cambridge, Massachusetts

2-New York City and Queens, New York

3-Washington, DC

4-Alexandria, Virginia

5-Baltimore, Maryland

6-Philadelphia, Pennsylvania

ABD ÇALIŞMA ZİYARETİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1-Öğrenci ve öğretmenlere yönelik programları var mı?

2-Nasıl bir STEM programı uygulanıyor?

3-Uygulanan programlarda Fen, Matematik, Teknoloji ve Mühendislik alanları disiplinler arası mı uygulanıyor yoksa ayrı ayrı mı?

4-Programları kim hazırlıyor ve nasıl hazırlanıyor?

5-Öğretmenlere yönelik bir STEM programı mevcut mu?

6-Öğrenci ve öğretmenlere yönelik programların örnek etkinlikleri ve müfredatları neleri içermekte?

7-Mühendislik Fen’e nasıl entegre ediliyor?

8-Öğrenciler ve öğretmenler nasıl seçiliyor?

9-STEM programının eğitimlerini kim veriyor?

10-STEM ve bilimsel aktivitelerde işbirliği yapılıyor mu?

11-Bilim Merkezleri ve Müzeleri nasıl bir STEM eğitimi uyguluyor?

12-Üstün Zekalılara yönelik STEM programı mevcut mu?

13-Yapılan eğitimlerin süresi ne kadar?

14-Yapılan eğitimlerle ilgili materyaller neler?

15-Diğer kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiriliyor mu?

16-Yapılan eğitimlerin maliyetini kim karşılıyor?