STEM Okulu Hakkında

STEM Okulu (STEM School), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2015 yılında kurulmuştur. STEM Okulu, STEM alanlarında (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğretmenlerin ve öğrencilerin yetkinliklerini artırmak, okulların STEM okullarına dönüşümüne destek olmak amacıyla kurulmuştur. STEM Okulunun vereceği eğitimler, bütünleşik STEM, robotik, maker ve programlamayı da kapsamaktadır. STEM Okulu Türkiye STEM Eğitimi Birliği‘nin ilk üyesi olmuştur.

STEM OKULU OLMAK İSTEYEN KURUMLARIMIZA DESTEK OLUYORUZ!
STEM ÖĞRETMENİ YETİŞTİRİYORUZ!
ÖĞRENCİLERE BÜTÜNLEŞİK STEM EĞİTİMİ VERİYORUZ!
STEM LAB KURMAK İSTEYEN KURUMLARIMIZA DESTEK OLUYORUZ!

STEM OKULU YÖNETİMİ

STEM Okulu Direktörü: Doç. Dr. Devrim Akgündüz
Bilim Danışmanı: Prof. Dr. Hamide Ertepınar

TÜRKİYE STEM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

Türkiye’de İlkler

STEM Nedir?

STEM kavramı çok yeni bir kavram olmasına rağmen kökleri 19. YY. başlarına dayanmaktadır. Temeli ABD’nin dünya liderliğine devam etme hedefine dayanır. 1950’lerde Rusların, 1980’lerde Japonya, 2000’lerde Çin’in ekonomik ve teknolojik olarak hızla ilerlemesi karşısında Amerika Birleşik Devletleri STEM alanlarında büyük atılımlar gerçekleştirmiş ve bu atılımlar sayesinde dünyanın en önde gelen süper gücü ünvanını devam ettimektedir. ABD’de STEM eğitimi ile ilgili National Science Education Standarts, Common Core ve Next Generation Science Standarts reformları ve her yıl bütçeden ayırdığı 3 milyar dolar ekonomik ve teknolojik gelişimde dünya lideri olma hedefini devam ettirmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca sayıları oldukça fazla olan STEM Merkezleri, Bilim Merkezleri ve müzeleri de STEM alanlarında oldukça önemli bir görev üstlenmektedir. Türkiye’de de bu alanda çok önemli adımlar atılmasına rağmen henüz yeterli bir birikim oluşmamıştır.

STEM Okulu Nedir?

ABD’de sayıları son yıllarda hızla artan STEM okulları fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin proje ve problem tabanlı öğrenme gibi öğrenme modelleri ile uygulandığı okullardır. Bu okullarda 21. Yüzyıl becerilerine uygun olarak eleştirel düşünme, işbirliği yapma, yaratıcılık ve iletişim becerileri de ön plandadır. ABD’de birçok eyalette STEM okulları açılmıştır. Özellikle Texas ve Virgina STEM okullarının yaygınlaştığı eyaletlerdendir. ABD’deki STEM okullarına sınavsız ve belli bir koşula sahip olmadan da öğrenci kabul edilebilmektedir. STEM okulları öğrencilerin STEM alanlarında kariyer yapması için onları teşvik etmektedir. ABD’nin bir numaralı STEM Okulu Virginia’da yer alan Thomas Jefferson Science and Technology High School’dur.