STEM Öğretmeni Sertifika Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi STEM Öğretmeni yetiştirmek için bir program hazırladı. STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlerimize STEM eğitimi vererek onlara STEM becerileri kazandırmayı ve bu alanda yetkinlik edindirmek istiyoruz. Programı tamamlayanlara STEM Öğretmeni Sertifikası verilecektir.

Başvuru Formu

PROGRAM

Dünya eğitim gündemi incelendiğinde, bütün dünyada üzerinde en çok durulan kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. STEM eğitimi ile ilgili özellikle ABD’de önemli kaynaklar ayrılmakta, öğrenci ve öğretmen eğitimleri için programlar ve projeler düzenlenmektedir. Üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı fen ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesidir.

Bu kapsamda Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlere yenilenen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak okullarında STEM eğitimini uygulama konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlere STEM eğitiminde Türkiye’de ilklere imza atmış ve lider olan İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından resmi STEM Öğretmeni sertifikası verilecektir. Bu sertifika uluslararası geçerliliğe sahiptir. Özel okul öğretmenleri için referans kabul edilmektedir.

​Programda yönergeli ve yönergesiz STEM aktiviteleri gerçekleştirilecektir. Yapılan aktiviteler okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede, özellikle Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde kullanılabilecektir. Yeni Fen Bilimleri müfredatında bütün ünitelerde, bilim ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecektir. Okul öncesi için farklı teknikler belirtilecektir. Programda pedagojik olarak teknikler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca katılımcılara yüzlerce aktivite örneğini bulabilecekleri yerler gösterilecektir. Program basit ve atık malzemelerin aktivitelerde kullanımı üzerine kuruludur. Böylece katılımcılarımız okullarında ek maliyetlere gerek kalmadan STEM eğitimini doğru tekniklerle uygulayabilecektir.

STEM Öğretmeni Sertifika Programı 2006-2015 yılları arasında Proje Tabanlı Eğitim, Proje Hazırlama Teknikleri, Bilimsel Proje Yönetimi, Proje Hazırlama ve Yönetme başlıkları altında 5 gün 30 ar saatlik 27 seminerde 1060 öğretmene eğitim veren ve aynı zamanda STEM Okulu’nu kuran Yrd. Doç. Dr. Devrim Akgündüz tarafından hazırlanmıştır. Programda Proje Tabanlı Öğrenme, Problem Tabanlı Öğrenme, STEM Aktiviteleri, Tasarım ve İnovasyon Aktiviteleri, Takım Çalışması, Yaratıcılık ve Yaratıcı Drama, Maker ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri bulunmaktadır. 

Program tamamen inovatif bir şekilde hazırlanmış olup öğretmenlerin profesyonel gelişimine destek olacaktır. Okullarını STEM Okulu yapmak isteyen okulların öğretmenlerinin mutlaka bu eğitimi alması gerekmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilecek olan STEM Öğretmeni sertifikasının özellikle özel okullar tarafından referans kabul edileceğine inanıyoruz.

EĞİTİMCİ HAKKINDA

Doç. Dr. Devrim Akgündüz
İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi Direktörü

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. STEM eğitimi, proje hazırlama teknikleri ve yönetimi, harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya, eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, uluslararası değerlendirme sınavları ve eğitimde inovasyon ile ilgili on binlerce öğretmen, yönetici ve öğrenciye konferans, seminer ve hizmet içi eğitim verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti ile IVLP (2009) ve yürütücüsü olduğu STEM projesi (2014) kapsamında ABD’de 10 eyalet ve 32 şehirde 50 toplantıya katıldı. ABD’de Bilim Merkezleri, Müzeler, Düşünce Kuruluşları, Bakanlıklar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Okullar, Kütüphaneler, Yerel Yönetimler ve Enstitülerde temaslarda bulundu. 2006’da Türkiye’nin ilk proje sitesi olan Proje Okulunu (projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), World STEM Organizasyonunu (worldstem.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurdu. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yaptı. TÜBİTAK, UNESCO, TÜSİAD, Avrupa Birliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı fonlu STEM projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü öğretim üyeliği, STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Ayrıca; STEM Laboratuvarı, STEM Okulu ve STEM Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan STEM Öğretmeni Sertifika Programını (www.stemokulu.com), World STEM Education Conference (worldstemed.org) ve World STEM Festival (worldstemfest.org) adlı organizasyonları yönetmektedir.

Web Sitesi: www.devrimakgunduz.com


Öne Çıkan Çalışmaları:


1- Türkiye’nin İlk STEM Laboratuvarını kurdu ve laboratuvarda STEM, Maker, Robotik, Kodlama ile ilgili K-12 öğrencileri, öğretmen adayları ve öğretmenlerle çalıştı.
2- Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi olan STEM Öğretmeni Sertifika Programını ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan Promoting STEM (Science, Technology, Engineering And Math) Education Among Economically Disadvantaged Youth, Especially Among Girls projesi ile başlattı. Halen 25 programda 500’den fazla STEM öğretmeni yetiştirdi.
3- Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme raporlarının editörlüğünü ve yazarlığı yaptı. Teknolojik Öğrenme Modelleri, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve STEM eğitimi üzerine kitapları, makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.
4- STEM Okulu (www.stemokulu.com) ve Türkiye STEM Eğitimi Birliği (www.stemtr.org) organizasyonlarını kurdu. STEM Okulu Dönüşüm programını hazırladı ve birçok okulda uyguladı.
5- Üniversite bünyesindeki ilk araştırma merkezi olan İAÜ STEM Merkezini kurdu.
6- Türkiye’de bir eğitim fakültesinde ilk defa STEM Öğretimi dersini açtı ve başarıyla uyguladı.
7- Yüzün üzerinde davetli konuşmacı olarak konferans ve sempozyumlarda konuştu.
8- Okul öncesinden üniversiteye kadar binlerce öğrenciye STEM eğitimi verdi. Üstün/Özel yeteneklilerde STEM eğitimi ilgili Türkiye’deki ilk çalışmaları gerçekleştirdi.
9- Birçok okulda ve kurumda STEM eğitimi danışmanlığı ve bilim kurulu üyeliği yapmaktadır. Okullarda STEM Okulu dönüşüm programlarını uygulamaktadır.
10- Birçok projede yürütücü, araştırmacı, uzman vb. görevleri bulunmaktadır.
11- Türkiye’nin ilk Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı programının koordinatörlüğünü yürüttü.

Diğer Organizasyonları:

World STEM Festival: www.worldstemfest.org

World STEM Education Conference: www.worldstemed.org

Türkiye STEM Eğitimi Birliği: www.stemtr.org

Proje Okulu: www.projeokulu.com

STEM ÖĞRETMENİ SERTİFİKA PROGRAMI KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

1.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 14-18 Eylül 2015
2.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 23-27 Ocak 2016
3.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 18-22 Haziran 2016
4.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 27-31 Ağustos 2016
5.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 21-25 Ocak 2017
6.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 30 Ocak-3 Şubat 2017
7.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 14-18 Eylül 2017
8.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 10-14 Haziran 2017
9.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 1 Nisan-3 Haziran 2017
10.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 9-12 Eylül 2017
11.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 20-23 Ocak 2018
12.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 24-27 Ocak 2018
​13.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 7-10 Nisan 2018
14.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 20-23 Haziran 2018
15.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 26-29 Haziran 2018
16.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 3-6 Temmuz 2018
​17.STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 24-27 Temmuz 2018
18. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 28-31 Ağustos 2018
19. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 1-4 Aralık 2018
20. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 19-22 Ocak 2019
21. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 22-25 Mart 2019
22. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 15-18 Haziran 2019
​23. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 20-23 Haziran 2019
​24. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 29-30-31 Temmuz-1 Ağustos 2019
​25. STEM Öğretmeni Sertifika Programı 21-22-23-24 Aralık 2019
26. STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 3 Kasım-5 Aralık 2020
27. STEM Öğretmeni Sertifika Programı, 29 Ocak-17 Şubat 2021