STEM Öğretmeni Sertifika Programı Başvuruları

İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi STEM Öğretmeni yetiştirmek için bir program hazırladı. İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen bu sertifika programı ile öğretmenlerimize STEM eğitimi vererek onlara STEM eğitimi yetkinliği edindirmek istiyoruz. Programı tamamlayan ve değerlendirmelerde başarılı olanlara STEM Öğretmeni Sertifikası verilecektir. Bu sertifika programı ücretli olup tüm öğretmenlerimiz başvuru yapabilir. Bugüne kadar 27 programda yaklaşık 600 öğretmen sertifikalandırılmıştır.


​STEM Öğretmeni Sertifika Programı 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi: 30 Haziran 2022

STEM Öğr. Ön Kayıt Formu

Eğitimin Süresi: 40 Saat yüz yüze/hibrit/online atölye çalışması

​Program Sonunda Verilen Belge:
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından hazırlanan Resmi STEM Öğretmeni Sertifikası (Türkçe ve İngilizce)


Programın Amacı:

Dünya eğitim gündemi incelendiğinde, bütün dünyada üzerinde en çok durulan kavramlardan birisinin STEM olduğu görülmektedir. STEM; Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesi anlamına gelmektedir. STEM eğitimi ile ilgili özellikle ABD’de önemli kaynaklar ayrılmakta, öğrenci ve öğretmen eğitimleri için programlar ve projeler düzenlenmektedir. Üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı fen ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesidir.
Bu kapsamda Türkiye’nin ilk STEM Öğretmeni Sertifika Programı ile öğretmenlere yenilenen Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak okullarında STEM eğitimini uygulama konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Öğretmenlere STEM eğitiminde Türkiye’de ilklere imza atmış ve lider olan İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından resmi STEM Öğretmeni sertifikası verilecektir. Bu sertifika uluslararası geçerliliğe sahiptir. Özel okul öğretmenleri için referans kabul edilmektedir.

Program İçeriği:
* STEM Eğitimi Yaklaşımı Nedir? Tarihsel gelişimi ve metodolojisi.
* Bilimsel Araştırma Tasarımı
* İnovasyon ve Yaratıcılık Atölyesi
* Proje ve Problem Tabanlı STEM Aktiviteleri uygulamaları
* Mühendislik Tasarım Atölyeleri
* STEM Ders Planı Hazırlama Atölyesi
* STEM Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Atölyesi
* STEM Ders Planı Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Atölyesi

Tüm eğitim program online senkron ve asenkron atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilecektir. Programda yönergeli ve yönergesiz STEM aktivitelerine yer verilecektir. Yapılan aktiviteler okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede, özellikle Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde kullanılabilecektir. Yeni Fen Bilimleri müfredatında bütün ünitelerde, bilim ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecektir. Okul öncesi için farklı teknikler belirtilecektir. Programda pedagojik olarak teknikler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca katılımcılara yüzlerce aktivite örneğini bulabilecekleri yerler gösterilecektir. Program basit ve atık malzemelerin aktivitelerde kullanımı üzerine kuruludur. Böylece katılımcılarımız okullarında ek maliyetlere gerek kalmadan STEM eğitimini doğru tekniklerle uygulayabilecektir.

Program sonunda katılımcıların hazırladıkları tüm belgeler, elektronik olarak talep edilecek ve bir final görevi verilecektir. Başarılı olanlara sertifika düzenlenecektir.